A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Подібнянський заклад загальної середньої освіти І-ІII ступенів
Маньківської селищної ради Черкаської області

Нормативні документи

 Правові документи

Конституція України  https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0#Text

Конвенція про права дитини  https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_021#Text

Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів

Базовий стандарт ЗЗСО

Рекомендації до Закону про корупцію

Закони України

Закон України Про освіту

Закон про загальну середню освіту

Закон України «Про відпустки»  https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=504%2F96-%E2%F0#Text

Закон України « Про охорону праці» https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2694-12#Text

Закон України «Про охорону дитинства» https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2402-14#Text

Кодекс законів про працю 

https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08#Text

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

 https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2939-17#Text

Закон України «Про звернення громадян»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/393/96-%D0%B2%D1%80#Text

Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів «Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text 

Положення, накази, які регламентують роботу закладу

Концепція НУШ

Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1190-2018-%D0%BF#Text

Положення про державну підсумкову атестацію учнів  https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0151-08#Text

Положення про нагородження золотою медаллю  https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0924-00#Text

Положення про нагородження похвальним листом https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0923-00#Text

Типове положення про атестацію педагогічних працівників https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1255-10#Text

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1093-01#Text

Наказ МОН України «Зміни до Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу»         https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0495-21#Text   

ПОРЯДОК переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0924-15#n15   

Наказ МОН України «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України»  http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36150.html

 

«Про затвердження Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти»        http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE28314.html 

 

Наказ «Про затвердження інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти https://mon.gov.ua/ua/npa/nakaz-mon-vid-25-chervnya-2018-r-pro-zatverdzhennya-instrukciyi-z-dilovodstva-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-11-veresnya-2018-r-102832480    

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0791-06#Text  Про затвердження Змін до Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора